Tân Hoàng Thịnh

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH TÂN HOÀNG THỊNH

(TAN HOANG THINH TRAVEL TRADING JOINT STOCK COMPANY)

Tan Hoang Thinh Travel .Jsc

Địa chỉ: 12 Dã Tượng, Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, Thành phố Ðà Nẵng.

Mã số thuế: 0402013908

Giấy phép kinh doanh số: 0402013908

 

Logo Tân Hoàng Thịnh Travel

Logo Tan Hoang Thinh Travel

 

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Du Lịch Tân Hoàng Thịnh Logo

Logo Công Ty Cổ Phần Thương Mại Du Lịch Tân Hoàng Thịnh

 

Ngành nghề kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Du Lịch Tân Hoàng Thịnh

 

Mã ngành

Mô tả

Ngành chính

4932

Vận tải hành khách đường bộ khác

N

5610

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

N

5229

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

N

4511

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác

N

7710

Cho thuê xe có động cơ

N

7911

Đại lý du lịch

N

8219

Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác

N

8230

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

N

5021

Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa

N

4632

Bán buôn thực phẩm

N

4633

Bán buôn đồ uống

N

4781

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ

N

5630

Dịch vụ phục vụ đồ uống

N

4773

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

N

7912

Điều hành tua du lịch

Y

7990

Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.

N

9639

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

N

6810

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

N

7310

Quảng cáo

N

5510

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

N

4933

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

N

 

Liên hệ Công Ty Cổ Phần Thương Mại Du Lịch Tân Hoàng Thịnh

Email: info@viettrip.net

Điện thoại: 02366527899

 

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Du Lịch Tân Hoàng Thịnh
 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH TÂN HOÀNG THỊNH, TAN HOANG THINH TRAVEL TRADING JOINT STOCK COMPANY, TAN HOANG THINH TRAVEL JSC, 0402013908, 12 Dã Tượng Phường Mân Thái Quận Sơn TràThành phố Đà Nẵng, công ty cổ phần thương mại du lịch tân hoàng thịnh.

'tan hoang thinh travel trading joint stock company, tan hoang thinh travel jsc'


CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH TÂN HOÀNG THỊNH, : TAN HOANG THINH TRAVEL TRADING JOINT STOCK COMPANY, TAN HOANG THINH TRAVEL.,JSC,  0402013908, Ngày bắt đầu thành lập 2019, Địa chỉ trụ sở chính: 12 Dã Tượng, Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam